Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Zasady zgłaszania zawiadomień o zgromadzeniach publicznych.


Działając na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach  Wójt Gminy Michałowice informuje. że zawiadomienia o zgromadzeniach publicznych, które nie będą powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmian w jego organizacji można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres  bądź telefonicznie pod numerem :

22 350 91 02

22 350 91 04

 

Zgodnie z art. 22 ust.1 zawiadomienie o zgromadzeniu powinno zawierać następujące elementy :

1.Imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL, albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości, w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiający kontakt z nim,

2.datę,  godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem  miejsca zakończenia zgromadzenia,

3.ewentualne zagrożenia, które w jego ocenie mogą pojawić się w trakcie zgromadzenia.

Data publikacji: 16.09.2016 15:56
Data ostatniej modyfikacji: 16.09.2016 15:56
Wyświetleń: 25
Autor: Grażyna Tomaszewska
Opublikował: Marcin Walichnowski
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski