Urząd Gminy Michałowice
21.04.2008 12:43

Uchwała Nr 57/W/08 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Michałowice sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2007 rok

Załączniki

Data publikacji: 21.04.2008 12:43
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 0
Autor: Dariusz Ruta