Urząd Gminy Michałowice
29.04.2010 14:22

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej

wsprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Michałowice w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Michałowice za 2009 rok

Załączniki

Data publikacji: 29.04.2010 14:22
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 0
Autor: Dariusz Ruta