Urząd Gminy Michałowice
29.04.2010 14:22

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej

w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Michałowice sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2009 rok

Załączniki

Data publikacji: 29.04.2010 14:22
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 1
Autor: Dariusz Ruta