Urząd Gminy Michałowice
08.05.2014 08:46

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej

w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Michałowice sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Michałowice za 2013 rok

Załączniki

Data publikacji: 08.05.2014 08:46
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 16
Autor: Anna Jankowska