Urząd Gminy Michałowice
26.10.2009 13:58

Raport o stanie Gminy Michałowice z 2008 roku

Załączony poniżej dokument zawiera:
GMINA MICHAŁOWICE
 
RAPORT O STANIE GMINY

 

Pierwszy Raport o stanie gminy Michałowice został opracowany przez zespół ekspertów z Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej i przekazany do Urzędu Gminy w marcu 1998 roku. W roku 2002 w oparciu o dane statystyczne na koniec 2000 roku, pracownicy Urzędu Gminy dokonali jego aktualizacji. Druga aktualizacja została dokonana przez pracowników Urzędu w 2006 r. w oparciu o dane na koniec 2005 r. będące w posiadaniu Urzędu Gminy oraz możliwe do otrzymania na czas sporządzania aktualizacji dane statystyczne.   Obecna trzecia aktualizacja została dokonana w 2008r. również przez pracowników Urzędu Gminy w oparciu o dane na koniec 2007 r. będące w posiadaniu Urzędu Gminy oraz możliwe do otrzymania na czas sporządzania aktualizacji dane statystyczne. Podobnie jak w poprzednich aktualizacjach również w obecnym opracowaniu w  niektórych przypadkach zawarto informacje z lat 2001 i 2002, których brak mógłby nie odzwierciedlać faktycznej sytuacji na terenie gminy.

 

Dla realizacji celu pracy, tj. diagnozy sytuacji przyrodniczej, społecznej i gospodarczej oraz stanu zagospodarowania gminy dokonano analizy:

  • położenia i roli gminy w Obszarze Metropolitalnym Warszawy i województwie   mazowieckim,
  • warunków przyrodniczych, społecznych i gospodarczych,
  • stanu zagospodarowania,
  • gospodarki finansowej gminy,
  • kierunków polityki Rady Gminy.

 

W ocenie możliwości rozwoju społeczno-gospodarczego gminy Michałowice przedstawione zostały mocne strony gminy, będące szansą jej rozwoju oraz strony słabe, stanowiące ograniczenia i bariery jej rozwoju. Dokonano także identyfikacji najważniejszych problemów do rozwiązania w sferach podstawowych przyrodniczej, społecznej, gospodarczej oraz zagospodarowania przestrzennego. Zakres diagnozy uwarunkowany był dostępnością danych i informacji.

 

Przedstawiona diagnoza stanu istniejącego stanowi podstawę prac nad opracowaniem strategii zrównoważonego rozwoju gminy i wieloletniego planu inwestycyjnego w odniesieniu do najpilniejszych potrzeb i finansowych możliwości gminy.

Konieczna jest zwłaszcza weryfikacja problemów do rozwiązania i odpowiednie ustalenie ich hierarchii, co umożliwi sformułowanie celów i zadań w strategii rozwoju społeczno -gospodarczego gminy.

Załączniki

Data publikacji: 26.10.2009 13:58
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 96
Autor: Dariusz Ruta