Urząd Gminy Michałowice
233

Rejestr Instytucji i Kultury

Rejestr instytucji kultury, których organizatorem jest Gmina Michałowice, prowadzony jest na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) oraz rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).

 

Niezależnie od prowadzonego rejestru, dla każdej instytucji kultury prowadzona jest elektroniczna księga rejestrowa.

 

Dane zawarte w rejestrze udostępniane są przez:

  1. Otwarty dostęp do zawartości rejestru przez stronę BIP organizatora,
  2. Wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.
     

Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.

 

Odpis z rejestru może być pełny lub skrócony. Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej, natomiast odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonywanych w rejestrze.

 

Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku przesyłką poleconą lub przekazuje osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru. Odpis może być przesyłany również w postaci dokumentu elektronicznego.

 

Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury, które znajdują się w Referacie Kultury i Spraw Społecznych Urzędu Gminy Michałowice.

Załączniki

Data publikacji: 31.07.2012 11:36
Data ostatniej modyfikacji: 20.04.2022 14:04
Wyświetleń: 233
Autor: Jakub Sarnecki
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki