Urząd Gminy Michałowice
14.10.2021 09:14

Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej

Zgodnie z art.15 zzx ust. 3 w zw. z art.15 zzx ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 374 z późn. zm.) Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej zwołuje posiedzenie na dzień 20 października 2021 r. (środa) na godz. 16.00 w trybie zdalnym.

Transmisja prowadzona za pomocą serwisu YouTube, bezpośredni link do transmisji: https://www.youtube.com/user/GminaMichalowice/live

Mieszkańcy chcący aktywnie brać udział w Komisji proszeni są o kontakt mailowy do dnia 20.10.2021 do godziny 10.00 na adres rada@michalowice.pl – przesłane zostaną dane dostępowe do uczestniczenia w meetingʾu. W mailu prosimy podać swoje imię i nazwisko.

Projekt porządku posiedzenia Komisji:

 1. Sprawy porządkowe.
 2. Opinia komisji dotycząca projektów uchwał w sprawach:
  1. dokonania zmian w Uchwale Nr XXVII/320/2020 Rady Gminy Michałowice z dnia 21 grudnia 2020 r. Uchwale Budżetowej na rok 2021,
  2. udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu,
  3. uchwalenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice obszaru „Zaciszna”,
  4. zmiany rozporządzenia Nr 19 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu pruszkowskiego,
  5. zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Michałowice,
  6. nadania nazw ulicom na terenie gminy Michałowice.
 3. Sprawy wniesione.
Data publikacji: 14.10.2021 09:14
Data ostatniej modyfikacji: 14.10.2021 09:16
Wyświetleń: 45
Autor: Urszula Bejda
Opublikował: Anna Bednarek
Ostatnio zmodyfikował: Anna Bednarek
Podobne tematy: Komisje i Sesje Rady