Urząd Gminy Michałowice
15.05.2020 13:18

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Zgodnie z art.15 zzx ust. 3 w zw. z art.15 zzx ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 374 z późn. zm.)Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zwołuje posiedzenie na dzień 22 maja 2020 r. (piątek) na godz. 16.30 w trybie zdalnym.

Transmisja obrad będzie dostępna w biuletynie informacji publicznej w archiwum nagrań:

https://bip.michalowice.pl/prawo-miejscowe/transmisje-obrad-sesji-rady-gminy

Projekt porządku posiedzenia Komisji:

  1. Sprawy porządkowe.
  2. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2020 rok.
  3. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2019 rok.
  4. Sprawy wniesione.

 

 

Data publikacji: 15.05.2020 13:18
Data ostatniej modyfikacji: 23.05.2020 08:00
Wyświetleń: 36
Autor: Urszula Bejda
Opublikował: Anna Bednarek
Ostatnio zmodyfikował: Administrator
Podobne tematy: Komisje i Sesje Rady