Urząd Gminy Michałowice
13.05.2020 11:11

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Zgodnie z art.15 zzx ust. 3 w zw. z art.15 zzx ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 374 z późn. zm.) Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zwołuje posiedzenie na dzień 18 maja 2020 r. (poniedziałek) na godz. 17:00 w trybie zdalnym.
Transmisja obrad będzie dostępna następnego dnia tj. 19 maja w biuletynie informacji publicznej w archiwum nagrań: https://bip.michalowice.pl/prawo-miejscowe/transmisje-obrad-sesji-rady-gminyProjekt porządku posiedzenia Komisji:

  1. Sprawy porządkowe.
  2. Rozpatrzenie skargi na działania Wójta Gminy Michałowice  z dnia 24 lutego 2020 roku.
  3. Sprawy wniesione.

 

Data publikacji: 13.05.2020 11:11
Data ostatniej modyfikacji: 13.05.2020 11:12
Wyświetleń: 0
Autor: Urszula Bejda
Opublikował: Anna Bednarek
Ostatnio zmodyfikował: Anna Bednarek
Podobne tematy: Komisje i Sesje Rady