Urząd Gminy Michałowice
14.10.2021 09:10

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych

Zgodnie z art.15 zzx ust. 3 w zw. z art.15 zzx ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 374 z późn. zm.) Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych zwołuje posiedzenie na dzień 21 października 2021 r. (czwartek) na godz. 16.00 w trybie zdalnym.

Transmisja prowadzona za pomocą serwisu YouTube, bezpośredni link do transmisji: https://www.youtube.com/user/GminaMichalowice/live

Mieszkańcy chcący aktywnie brać udział w Komisji proszeni są o kontakt mailowy do dnia 21.10.2021 do godziny 10.00 na adres rada@michalowice.pl – przesłane zostaną dane dostępowe do uczestniczenia w meetingʾu. W mailu prosimy podać swoje imię i nazwisko.

Projekt porządku posiedzenia Komisji:

  1. Sprawy porządkowe.
  2. Opinia komisji dotycząca projektów uchwał w sprawach:
    1. dokonania zmian w Uchwale Nr XXVII/320/2020 Rady Gminy Michałowice z dnia 21 grudnia 2020 r. Uchwale Budżetowej na rok 2021,
    2. zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie statutów jednostek pomocniczych Gminy Michałowice.
  3. Sprawy wniesione.
Data publikacji: 14.10.2021 09:10
Data ostatniej modyfikacji: 14.10.2021 09:16
Wyświetleń: 21
Autor: Urszula Bejda
Opublikował: Anna Bednarek
Ostatnio zmodyfikował: Anna Bednarek
Podobne tematy: Komisje i Sesje Rady