Urząd Gminy Michałowice
07.04.2022 13:16

Posiedzenie trzech komisji stałych: Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej, Komisji Spraw Społecznych

Zgodnie z art.15 zzx ust. 3 w zw. z art.15 zzx ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 374 z późn. zm.) Przewodniczący trzech komisji stałych: Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej i Komisji Spraw Społecznych zwołuje posiedzenie na dzień 11 kwietnia 2022 r. (poniedziałek) na godz. 16.30 w trybie zdalnym.

Transmisja prowadzona za pomocą serwisu YouTube, bezpośredni link do transmisji: https://www.youtube.com/user/GminaMichalowice/live

Mieszkańcy chcący aktywnie brać udział w Komisji proszeni są o kontakt mailowy do dnia 11.04.2022 do godziny 10.00 na adres rada@michalowice.pl – przesłane zostaną dane dostępowe do uczestniczenia w meetingʾu. W mailu prosimy podać swoje imię i nazwisko.

Projekt porządku posiedzenia Komisji:

 1. Sprawy porządkowe.
 2. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/420/2021 Rady Gminy Michałowice z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Michałowice na rok 2022,
  2. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/374/2021 Rady Gminy Michałowice z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Michałowice na rok szkolny 2021/2022,
  3. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice obszaru położonego pomiędzy ul. Wiejską i torami WKD na terenie obrębu geodezyjnego Reguły,
  4. przyjęcia Regulaminu bezpłatnego parkingu w systemie „Parkuj i Jedź” (Park&Ride) zrealizowanego w ramach projektu pod nazwą: Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź”,
  5. wyboru opiekuna Młodzieżowej Rady Gminy Michałowice,
  6. zmieniająca Uchwałę Nr XXXII/362/2021 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie gminy Michałowice.
 3. Sprawy wniesione.
Data publikacji: 07.04.2022 13:16
Data ostatniej modyfikacji: 07.04.2022 13:40
Wyświetleń: 118
Autor: Urszula Bejda
Opublikował: Piotr Wykuż
Ostatnio zmodyfikował: Urszula Bejda