Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Uchwały Rady

Uchwała Nr IX/60/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 czerwca 2003r. 26.10.2006 10:22

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na rok 2004, związanego z utrzymaniem Miejsc Pamięci Narodowej na terenie Gminy Michałowice

czytaj więcej

Uchwała Nr IX/59/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 czerwca 2003r. 26.10.2006 10:27

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na rok 2004, zwiazanego z utrzymaniem i pielęgnacją zieleni wysokiej i niskiej na terenie Gminy Michałowice w sezonie wegetacyjnym 2003-2004

czytaj więcej

Uchwała Nr IX / 58 /2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 czerwca 2003 r. 26.10.2006 11:10

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Pruszkowskim o wykonaniu zadań powiatu polegających na robotach inwestycyjnych na drogach powiatowych.

czytaj więcej

Uchwała Nr IX/57/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 czerwca 2003 r. 26.10.2006 11:17

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

czytaj więcej

Uchwała Nr IX/56/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 czerwca 2003 r. 26.10.2006 11:19

w sprawie: ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 proc. alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży

czytaj więcej

Uchwała Nr IX/55/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 czerwca 2003 r. 26.10.2006 11:20

w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice

czytaj więcej

Uchwała IX/54/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 czerwca 2003 r. 26.10.2006 11:22

w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady dokonującego w stosunku do Przewodniczącego Rady czynności związanych z poleceniem wyjazdu służbowego.

czytaj więcej

Uchwała Nr IX / 53 /2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 czerwca 2003 r. 26.10.2006 11:27

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na rok 2004 związanego z realizacją wieloletniego programu inwestycyjnego pn. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Michałowice”.

czytaj więcej

Uchwała Nr IX/52/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 czerwca 2003 r. 06.11.2006 10:28

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2003 rok

czytaj więcej

Uchwała Nr IX/ 51 /2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 czerwca 2003 r. 06.11.2006 10:36

w sprawie zmiany Uchwały Nr V/27/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 marca 2003 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Michałowice na 2003 rok.

czytaj więcej