Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Uchwały Rady

Uchwała Nr XI/69/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 11 września 2003r. 23.10.2006 16:20

zmieniająca uchwałę Nr V/35/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 marca 2003r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice

czytaj więcej

Uchwała Nr XI/68/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 11 września 2003 roku 23.10.2006 16:33

w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.

czytaj więcej

Uchwała Nr XI/67/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 11 września 2003 r. 23.10.2006 16:36

w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Michałowice

czytaj więcej

Uchwała Nr XI/66/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 11 września 2003 r. 23.10.2006 16:52

w sprawie przyjęcia na rzecz Gminy Michałowice darowizny części nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę ew. nr 39/1 położoną w obrębie ewidencyjnym - wieś Reguły

czytaj więcej

Uchwała Nr XI/65/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 11 września 2003 r. 25.10.2006 11:13

zmieniająca Uchwałę Nr V/27/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 marca 2003 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Michałowice na 2003 rok.

czytaj więcej

Uchwała Nr XI/64/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 11 września 2003 r. 25.10.2006 11:28

w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego “Budowa kanalizacji sanitarnej Gminy Michałowice " na lata 2003-2006.

czytaj więcej

Uchwała Nr XI/63/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 11 września 2003 r. 25.10.2006 15:24

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2003 rok i ustalenia tekstu jednolitego Załącznika Nr 5 do Uchwały Nr V/27/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Michałowice na 2003 rok z późniejszymi zmianami.

czytaj więcej