Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Uchwały Rady

Uchwała Nr XIII/80/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 października 2003 r 20.10.2006 11:09

zmieniająca uchwałę Nr IV/24/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 22 stycznia 2003 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” na terenie Gminy Michałowice w 2003 r.

czytaj więcej

Uchwała Nr XIII /79 / 2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 października 2003 r. 20.10.2006 11:14

w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr XIII / 78 /2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 października 2003 r. 20.10.2006 11:15

w sprawie oddania w dzierżawę, na okres dłuższy niż trzy lata, części gruntu stanowiącego mienie komunalne Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr XIII / 77 / 2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 października 2003 r. 20.10.2006 11:17

w sprawie oddania w dzierżawę, na okres dłuższy niż trzy lata, gruntu stanowiącego mienie komunalne Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr XIII/76/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 października 2003 r. 23.10.2006 11:33

w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą: Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół Gminy Michałowice oraz zmiany do uchwały Nr LVIII/427/2002 Rady Gminy Michałowice z dnia 09 października 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr XIII/75/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 października 2003 r. 23.10.2006 11:39

w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/64/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 11 września 2003 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego “Budowa kanalizacji sanitarnej Gminy Michałowice " na lata 2003-2006.

czytaj więcej

Uchwała Nr XIII/74/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 października 2003 r. 23.10.2006 11:45

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie międzygminnego porozumienia z Gminą Raszyn, dotyczącego opracowania szczegółowej koncepcji odbudowy i modernizacji Kanału Opaczewskiego, na całej jego długości.

czytaj więcej

Uchwała Nr XIII/73/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 października 2003 r. 23.10.2006 11:48

w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Warszawie oraz do Sądu Rejonowego w Pruszkowie

czytaj więcej

Uchwała Nr XIII/72/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 października 2003 r. 23.10.2006 11:52

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2003 rok

czytaj więcej

Uchwała Nr XIII/72/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 października 2003 r. 23.10.2006 11:52

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2003 rok

czytaj więcej

Uchwała Nr XIII/71/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 października 2003 r. 23.10.2006 12:03

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na rok 2003 - 2004 związanego z realizacją inwestycji pn. ,,Modernizacja ul. Nadarzyńskiej i Spacerowej w Komorowie” wraz z „Modernizacją ul. Bolesława Prusa w Komorowie”.

czytaj więcej

Uchwała Nr XIII / 70 / 2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 października 2003r. 23.10.2006 12:07

w sprawie zamiany nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Michałowice na nieruchomość będącą własnością osoby fizycznej.

czytaj więcej