Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Uchwały Rady

Uchwała Nr XV/103/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 grudnia 2003r. 16.10.2006 15:46

W sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej wraz z przyłączami na osiedlu AGRICOLA w Pęcicach od Spółdzielni Budowy Domków Jednorodzinnych na stan majątku komunalnego Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr XV/102/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 grudnia 2003 r. 16.10.2006 15:49

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Michałowice na 2004 rok.

czytaj więcej

Uchwała Nr XV/101/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 grudnia 2003 r. 16.10.2006 15:54

zmieniająca Uchwałę Nr IV/23/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 22 stycznia 2003 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała nr XV/100/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 grudnia 2003 r. 16.10.2006 16:01

w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu stanowiących podstawę konstrukcji tabeli płac dla pracowników Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr XV/99/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 grudnia 2003 r. 16.10.2006 15:58

w sprawie zbycia stanowiącej mienie komunalne części nieruchomości gruntowej położonej we wsi Reguły gm. Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr XV/98/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 grudnia 2003 r. 16.10.2006 16:03

w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego “Budowa dróg na terenie Gminy Michałowice " na lata 2003-2006.

czytaj więcej

Uchwała Nr XV/97/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 grudnia 2003 r. 16.10.2006 16:08

w sprawie przyjęcia na rzecz Gminy Michałowice darowizny nieruchomości gruntowych, stanowiących działki nr ew. 440/11 i 440/18, położonych w Opaczy Kolonii gm. Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała NrXV/96/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 grudnia 2003 r. 16.10.2006 16:11

w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Budowa urządzeń odwadniających i małej retencji w Gminie Michałowice " na lata 2003-2006.

czytaj więcej

Uchwała Nr XV/95/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 grudnia 2003 r. 16.10.2006 16:12

w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego “Budowa kanalizacji sanitarnej Gminy Michałowice " na lata 2003-2006.

czytaj więcej

Uchwała NrXV/94/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 grudnia 2003 r. 16.10.2006 16:14

w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Zakupy inwestycyjne urzędu Gminy i podległych jednostek organizacyjnych” na lata 2003-2006.

czytaj więcej

Uchwała Nr XV/93/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 grudnia 2003 r. 16.10.2006 16:16

w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Budowa Centrum Administracyjnego w Regułach wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na lata 2003-2006.

czytaj więcej

Uchwała Nr XV/92/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 grudnia 2003 r. 16.10.2006 16:18

w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Budowa sieci wodociągowej w Gminie Michałowice" na lata 2003-2006.

czytaj więcej

Uchwała Nr XV/91/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 grudnia 2003 r. 16.10.2006 16:20

w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Budowa sali gimnastycznej w Nowej Wsi” na lata 2003-2006.

czytaj więcej

Uchwała Nr XV/90/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 grudnia 2003 r. 16.10.2006 16:22

w sprawie dokonania zmiany w Uchwale Nr V/27/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Michałowice na 2003 rok.

czytaj więcej