Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Uchwały Rady

Uchwała Nr XXII/181/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 lipca 2004 10.10.2006 13:04

w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Michałowice

czytaj więcej

Uchwała Nr XXII/180/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 lipca 2004 r. 10.10.2006 13:11

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na rok 2004 - 2005 związanego z realizacją inwestycji

czytaj więcej

Uchwała Nr XXII/179/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 lipca 2004 r. 10.10.2006 13:15

zmieniająca Uchwałę Nr XVII/119/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 marca 2004r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego “Budowa kanalizacji sanitarnej Gminy Michałowice " na lata 2004-2007

czytaj więcej

Uchwała Nr XXII/178/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 lipca 2004 r. 10.10.2006 13:18

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na rok 2004-2005 związanego z realizacją inwestycji

czytaj więcej

Uchwała Nr XXII/177/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 lipca 2004r 10.10.2006 13:29

w sprawie nadania nazwy ulicy położonej we wsi Michałowice Osiedle na terenie Gminy Michałowice

czytaj więcej

Uchwała Nr XXII/176/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 lipca 2004r 10.10.2006 13:31

w sprawie nadania nazwy ulic położonych we wsi Granica na terenie Gminy Michałowice

czytaj więcej

Uchwała Nr XXII/175/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 lipca 2004 r. 10.10.2006 13:33

w sprawie zbycia stanowiącej mienie komunalne części nieruchomości gruntowej położonej we wsi Reguły gm. Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXII/173/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 lipca 2004 r. 10.10.2006 13:38

w sprawie oddania w dzierżawę na okres dziewięciu lat, części nieruchomości położonej we wsi Nowa Wieś, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXII/172/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 lipca 2004 r. 10.10.2006 13:40

w sprawie oddania w dzierżawę na okres dziewięciu lat, nieruchomości położonej we wsi Opacz Kolonia, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXII/171/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 lipca 2004 r. 10.10.2006 13:42

w sprawie oddania w dzierżawę na okres dziewięciu lat, części nieruchomości położonej we wsi Sokołów, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała XXII/170/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 lipca 2004 r. 10.10.2006 14:16

w sprawie przyjęcia na rzecz Gminy Michałowice darowizny nieruchomości gruntowych stanowiących działki nr ew. 598 i 608, położonych w Komorowie wsi gm. Michałowice.

czytaj więcej

UCHWAŁA Nr XXII/169/ 2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 lipca 2004r. 10.10.2006 14:23

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Opacz Kolonia” w gminie Michałowice

czytaj więcej

Uchwała Nr XXII/168/2004 10.10.2006 14:39

W sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu stanowiących podstawę konstrukcji tabeli płac w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Michałowice

czytaj więcej

Uchwała Nr XXII/167/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 lipca 2004 roku 10.10.2006 14:49

W sprawie zasad przyznawania i sposobu odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznawane przez pomoc społeczną

czytaj więcej

Uchwała Nr XXII/166/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 lipca 2004 roku 10.10.2006 14:57

W sprawie ustalania zasad zwrotu wydatków wypłacanych w formie świadczenia przez pomoc społeczną w ramach zadań własnych gminy obejmujących pomoc rzeczową, usługi, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie się, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu

czytaj więcej
1 2 »