Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Uchwały Rady

Uchwała Nr XIX/137/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 kwietnia 2004 r. 11.10.2006 12:46

W sprawie upoważnienia Wójta Gminy Michałowice do zawarcia porozumienia z Powiatem Pruszkowskim w zakresie przyjęcia zadań powiatu.

czytaj więcej

Uchwała Nr XIX/136/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 kwietnia 2004 r 11.10.2006 13:21

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2004 rok

czytaj więcej

Uchwała Nr XIX/135/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 kwietnia 2004 r. 11.10.2006 13:24

w sprawie zaciągnięcia pożyczki preferencyjnej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

czytaj więcej

Uchwała Nr XIX/134/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 kwietnia 2004 r. 13.10.2006 08:56

w sprawie powołania komisji konkursowej oraz określenia regulaminu konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Michałowice w Michałowicach.

czytaj więcej

Uchwała Nr XIX/133/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 kwietnia 2004 r. 13.10.2006 08:59

w sprawie nadania Statutów Gminnym Bibliotekom Publicznym.

czytaj więcej

Uchwała Nr XIX/132/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 kwietnia 2004 r. 13.10.2006 09:06

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Pruszkowskim w zakresie przyjęcia zadań powiatu.

czytaj więcej

Uchwała Nr XIX/131/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 kwietnia 2004 r. 13.10.2006 09:09

w sprawie porozumienia Gminy Michałowice z m. st. Warszawa w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

czytaj więcej

Uchwała Nr XIX/130/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 kwietnia 2004 r 13.10.2006 09:57

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Michałowice za 2003 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Michałowice.

czytaj więcej