Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Uchwały Rady

Uchwała Nr XVII/124/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 marca 2004 13.10.2006 10:49

Zmieniająca uchwałę Nr II/6/2002 Rady Gminy Michałowice z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Spraw Społecznych z późniejszymi zmianami.

czytaj więcej

Uchwała Nr XVII/123/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 marca 2004 r. 13.10.2006 10:51

w sprawie ustalenia trybu i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne na terenie Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr XVII/122/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 marca 2004 r. 13.10.2006 10:54

w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Budowa ośrodków sportu
i rekreacji na terenie Gminy Michałowice” 2004-2007.

czytaj więcej

Uchwała Nr XVII/121/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 marca 2004 r. 16.10.2006 12:48

w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego "Budowa dróg na terenie Gminy Michałowice" na lata 2004-2007.

czytaj więcej

Uchwała Nr XVII/120/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 marca 2004 r. 16.10.2006 13:00

w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Budowa urządzeń odwadniających i małej retencji w Gminie Michałowice " na lata 2004-2007.

czytaj więcej

Uchwała Nr XVII/119/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 marca 2004 r. 16.10.2006 13:08

w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej Gminy Michałowice” na lata 2004-2007.

czytaj więcej

Uchwała Nr XVII/118/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 marca 2004 r. 16.10.2006 13:18

w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy i podległych jednostek organizacyjnych” na lata 2004-2007.

czytaj więcej

Uchwała Nr XVII/117/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 marca 2004 r. 16.10.2006 13:38

w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Budowa Centrum Administracyjnego i budynku Policji w Regułach wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na lata 2004-2007.

czytaj więcej

Uchwała Nr XVII/116/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 marca 2004 r. 16.10.2006 13:53

w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Budowa sieci wodociągowej w Gminie Michałowice” na lata 2004-2007.

czytaj więcej

Uchwała Nr XVII/115/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 marca 2004 r. 16.10.2006 14:06

w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Budowa sali gimnastycznej w Nowej Wsi” na lata 2004-2006.

czytaj więcej