Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Uchwały Rady

Uchwała Nr XVIII / 129 /2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 marca 2004 r. 13.10.2006 10:08

w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego na termomodernizację budynków Szkół i Przedszkoli na terenie Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr XVIII / 128 /2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 marca 2004 r. 13.10.2006 10:12

w sprawie zaciągnięcia kredytu preferencyjnego w Banku Ochrony Środowiska S.A. I Oddział w Warszawie i pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

czytaj więcej

Uchwała Nr XVIII/127/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 marca 2004 r. 13.10.2006 10:22

w sprawie porozumienia dotyczącego udziału samorządów w prywatyzacji PKP Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o.

czytaj więcej

Uchwała Nr XVIII/126/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 marca 2004 r. 13.10.2006 10:24

w sprawie jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka. Uchylona przez Wojewodę Mazowieckiego, w ramach nadzoru, rozstrzygnięciem nadzorczym nr Lex. I. 0911/4/04 z dnia 16.04.2004r.

czytaj więcej

Uchwała Nr XVIII/ 125 /04 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 marca 2004r. 13.10.2006 10:28

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Michałowice na 2004 rok.

czytaj więcej