Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Uchwały Rady

Uchwała Nr XX/151/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 czerwca 2004 r. 11.10.2006 11:16

w sprawie przyjęcia na rzecz Gminy Michałowice darowizny nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr ew. 597/1, położonej w Nowej Wsi gm. Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr XX/150/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 czerwca 2004 r. 11.10.2006 11:18

w sprawie: programu współpracy Gminy Michałowice na rok 2004 z organizacjami pozarządowymi.

czytaj więcej

Uchwała Nr XX/149/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 18.06.2004 r. 11.10.2006 11:21

w sprawie oddania w dzierżawę na okres dziewięciu lat, części nieruchomości położonej we wsi Nowa Wieś, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr XX/148/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 czerwca 2004 11.10.2006 11:23

w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych gruntów położonych na terenie Gminy Michałowice.

czytaj więcej

UCHWAŁA Nr XX/147/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 czerwca 2004r. 11.10.2006 11:28

w sprawie zmiany uchwał Rady Gminy Michałowice nr XLVII/353/2001 z 28 listopada 2001r., nr XLVIII/354/2001 z 20 grudnia 2001r., nr LI/377/2002 z 21 marca 2002r. i nr LIV/406/2002 z 28 czerwca 2002r. dotyczących zatwierdzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice

czytaj więcej

Uchwała Nr XX/146/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 czerwca 2004 roku 11.10.2006 11:32

w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała XX/145/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 czerwca 2004 r. 11.10.2006 11:34

w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych gminnych

czytaj więcej

Uchwała Nr XX/144/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 czerwca 2004 r 11.10.2006 11:37

w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego na „Modernizację ulicy 3 Maja w Michałowicach”.

czytaj więcej

Uchwała Nr XX/143/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 czerwca 2004r. 11.10.2006 11:42

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy Michałowice umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. ”budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Nowej Wsi”.

czytaj więcej

Uchwała Nr XX/142/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 czerwca 2004 r. 11.10.2006 11:52

zmieniająca Uchwałę Nr XVII/122/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 marca 2004 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego “ Budowa ośrodków sportu i rekreacji na terenie Gminy Michałowice” na lata 2004-2007.

czytaj więcej

Uchwała Nr XX/141/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 czerwca 2004 r. 11.10.2006 11:56

zmieniająca Uchwałę Nr XVII/121/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 marca 2004 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego “Budowa dróg na terenie Gminy Michałowice " na lata 2004-2007

czytaj więcej

Uchwała Nr XX/140/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 czerwca 2004 r. 11.10.2006 11:59

zmieniająca Uchwałę Nr XVII/120/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 marca 2004 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego ,,Budowa urządzeń odwadniających i małej retencji w Gminie Michałowice” na lata 2004-2007.

czytaj więcej

Uchwała Nr XX/139/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 czerwca 2004 r. 11.10.2006 12:02

zmieniająca Uchwałę Nr XVII/119/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 marca 2004r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego “Budowa kanalizacji sanitarnej Gminy Michałowice " na lata 2004-2007

czytaj więcej

Uchwała Nr XX/138/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 czerwca 2004 r 11.10.2006 12:12

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2004 rok.

czytaj więcej