Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Uchwały Rady

UCHWAŁA Nr XXI/162/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 lipca 2004r. 11.10.2006 10:04

w sprawie zatwierdzenia zmienionego załącznika graficznego do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice obszaru „Komorów” – część III obejmująca fragment osiedla Komorów

czytaj więcej

UCHWAŁA Nr XXI/161/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 lipca 2004r. 11.10.2006 10:10

w sprawie zatwierdzenia zmienionego załącznika graficznego do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice obszaru „Komorów” – część II obejmująca fragment wsi Komorów

czytaj więcej

Uchwała nr XXI/160/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 lipca 2004r. 11.10.2006 10:12

w sprawie wydzierżawienia urządzeń i sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXI/159/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 lipca 2004 r. 11.10.2006 10:17

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Pruszkowskim, dotyczącego wykonania prac remontowo – konserwacyjnych w pasach dróg powiatowych.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXI/158/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 lipca 2004 r. 11.10.2006 10:20

w sprawie zaciągnięcia zobowiązań wekslowych.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXI/157/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 lipca 2004 r. 11.10.2006 10:22

w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXI/156/2004 Rady Gminy Michałowicez dnia 12 lipca 2004 r. 11.10.2006 10:25

zmieniająca Uchwałę Nr XIX/135/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 kwietnia 2004r w sprawie zaciągnięcia pożyczki preferencyjnej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXI/155/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 lipca 2004 r. 11.10.2006 10:33

zmieniająca Uchwałę Nr XVII/120/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 marca 2004 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego ,,Budowa urządzeń odwadniających i małej retencji w Gminie Michałowice” na lata 2004-2007.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXI/154/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 lipca 2004 r. 11.10.2006 11:02

zmieniająca Uchwałę Nr XVII/121/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 marca 2004 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego “Budowa dróg na terenie Gminy Michałowice " na lata 2004-2007

czytaj więcej

Uchwała Nr XXI/153/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 lipca 2004 r. 11.10.2006 11:04

zmieniająca Uchwałę Nr XVII/119/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 marca 2004r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego “Budowa kanalizacji sanitarnej Gminy Michałowice " na lata 2004-2007

czytaj więcej

Uchwała Nr XXI/152/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 lipca 2004 r 11.10.2006 11:06

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2004 rok.

czytaj więcej