Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Uchwały Rady

Uchwała Nr XXIII/185/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 2.09.2004 r. 01.08.2006 17:12

zmieniająca Uchwałę Nr XVII/120/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 marca 2004 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego ,,Budowa urządzeń odwadniających i małej retencji w Gminie Michałowice” na lata 2004-2007.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXIII/184/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 2.09.2004 r. 01.08.2006 17:13

zmieniająca Uchwałę Nr XVII/119/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 marca 2004r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego “Budowa kanalizacji sanitarnej Gminy Michałowice " na lata 2004-2007

czytaj więcej

Uchwała Nr XXIII/183/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 2 września 2004 r 01.08.2006 17:14

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2004 rok.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXIII/182/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 2 września 2004 r 01.08.2006 17:17

w sprawie zaciągnięcia kredytu ze środków NFOŚiGW w Banku Ochrony Środowiska S.A. I Oddział w Warszawie.

czytaj więcej