Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Uchwały Rady

Uchwała Nr XXIV/195/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 października 2004 r. 01.08.2006 16:13

zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/182/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 2 września 2004r w sprawie zaciągnięcia kredytu ze środków NFOŚiGW w Banku Ochrony Środowiska S.A. I Oddział w Warszawie oraz uchylająca Uchwałę Nr XIX/135/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 kwietnia 2004 r w sprawie zaciągnięcia pożyczki preferencyjnej w WFOŚiGW w Warszawie.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXIV/194/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 października 2004 r. 01.08.2006 16:15

w sprawie przystąpienia Gminy Michałowice do Stowarzyszenia Gmin Zachodniego Mazowsza Mazovia

czytaj więcej

Uchwała Nr XXIV /193/ 2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 października 2004r 01.08.2006 16:25

w sprawie nadania nazwy ulicom położonym we wsi Sokołów na terenie Gminy Michałowice

czytaj więcej

Uchwała Nr XXIV / 192 /2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 05 października 2004r. 01.08.2006 16:26

w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe nabycie udziału we własności nieruchomości.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXIV / 191 / 2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 05 października 2004 r. 01.08.2006 16:27

w sprawie przyjęcia na rzecz Gminy Michałowice darowizny nieruchomości gruntowych, stanowiących działki nr ew. 215/7 i nr ew. 630/2, położonych w Opaczy Kolonii gm. Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXIV / 190 /2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 05 października 2004r. 01.08.2006 16:29

w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych części nieruchomości gruntowej położonej w Regułach gm. Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXIV/189/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 października 2004 r. 01.08.2006 16:30

zmieniająca uchwałę Nr IX/56/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 czerwca 2003r. w sprawie: ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży

czytaj więcej

Uchwała Nr XXIV/188/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 października 2004 r. 01.08.2006 16:31

zmieniająca Uchwałę Nr XVII/116/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego “Budowa sieci wodociągowej w Gminie Michałowice" na lata 2004-2007.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXIV/187/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 października 2004 r. 01.08.2006 16:33

zmieniająca Uchwałę Nr XVII/119/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego “Budowa systemu kanalizacji sanitarnej Gminy Michałowice " na lata 2004-2007

czytaj więcej

Uchwała Nr XXIV /186/ 2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 października 2004 r 01.08.2006 16:35

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2004 rok.

czytaj więcej