Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Uchwały Rady

Uchwała Nr XXV/209/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 listopada 2004 r. 01.08.2006 15:09

w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania finansowego na okres przekraczający rok budżetowy, związanego z realizacją usługi pn. „Usuwanie awarii i konserwacja na odwodnieniu”.

czytaj więcej

UCHWAŁA Nr XXV/208/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 listopada 2004r. 01.08.2006 15:11

w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice obszaru „Komorów” – część IV obejmująca fragment wsi Granica

czytaj więcej

Uchwała Nr XXV/207/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 listopada 2004 r. 01.08.2006 15:13

w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania w roku 2005 nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXV/206/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 listopada 2004 r. 01.08.2006 15:14

w sprawie nabycia na rzecz Gminy Michałowice od Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego na terenie Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXV/205/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 listopada 2004 r. 01.08.2006 15:25

w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania finansowego na okres przekraczający rok budżetowy, związanego z realizacją usługi pn. „Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Gminy Michałowice”.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXV/204/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 listopada 2004 r. 01.08.2006 15:27

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Michałowice na 2005 rok.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXV/203/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 listopada 2004 r. 01.08.2006 15:28

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, oraz poboru podatku na terenie Gminy Michałowice na 2005 rok.

czytaj więcej

Uchwała nr XXV/202/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 listopada 2004. 01.08.2006 15:29

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Michałowice na 2005 rok.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXV/201/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 listopada 2004 r. 01.08.2006 15:31

zmieniająca Uchwałę Nr XXI/157/2004 z dnia 12 lipca 2004 r w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXV/200/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 listopada 2004 r. 01.08.2006 15:33

zmieniająca Uchwałę Nr XXVII/118/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 marca 2004 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy i podległych jednostek organizacyjnych” na lata 2004-2007.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXV/199/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 listopada 2004 r. 01.08.2006 15:34

zmieniająca Uchwałę Nr XVII/120/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 marca 2004 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego ,,Budowa urządzeń odwadniających i małej retencji Gmina Michałowice” na lata 2004-2007.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXV/198/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 listopada 2004 r. 01.08.2006 15:36

zmieniająca Uchwałę Nr XVII/121/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 marca 2004 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego “Budowa dróg na terenie Gminy Michałowice " na lata 2004-2007

czytaj więcej

Uchwała Nr XXV/197/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 listopada 2004 r. 01.08.2006 15:38

zmieniająca Uchwałę Nr XVII/116/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego “Budowa sieci wodociągowej w Gminie Michałowice" na lata 2004-2007.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXV/196/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 listopada 2004 r. 01.08.2006 15:39

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2004 rok.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXV/196/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 listopada 2004 r. 01.08.2006 15:39

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2004 rok.

czytaj więcej