Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Uchwały Rady

Uchwała Nr XXVI/222/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 22 grudnia 2004. 31.07.2006 16:01

zmieniająca Uchwałę Nr XXV/202/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 listopada 2004 r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Michałowice na 2005 rok.

czytaj więcej

Uchwała XXVI/221/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 22 grudnia 2004 r. 01.08.2006 09:48

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Wójta Gminy Michałowice

czytaj więcej

Uchwała Nr XXVI/220/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 22 grudnia 2004 r. 01.08.2006 13:07

zmieniająca uchwałę Nr XLV/344/2001 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 września 2001r. w sprawie: ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Michałowice przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży

czytaj więcej

Uchwała Nr XXVI/219/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 22 grudnia 2004 r. 01.08.2006 13:09

w sprawie zwolnienia od opłaty za zgłoszenie zmiany wpisu w ewidencji działalności gospodarczej.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXVI/218/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 22 grudnia 2004 r. 01.08.2006 13:10

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie międzygminnego porozumienia z Miastem Pruszkowem, dotyczącego przeprowadzenia zadania inwestycyjnego pt.: „Kanalizacja deszczowa w ul. Andrzeja i Armii Krajowej w Pruszkowie”

czytaj więcej

Uchwała Nr XXVI/217/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 22 grudnia 2004 r. 01.08.2006 13:15

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Pruszkowskim o wykonaniu zadań powiatu polegających na robotach projektowych na drogach powiatowych.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXVI/216/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 22 grudnia 2004 r. 01.08.2006 13:17

zmieniająca Uchwałę Nr XXVII/117/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 marca 2004 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Budowa Centrum Administracyjnego i budynku Policji w Regułach wraz z infrastrukturą towarzyszącą ” na lata 2004-2007.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXVI/215/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 22 grudnia 2004 r. 01.08.2006 13:21

zmieniająca Uchwałę Nr XVII/115/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego “Budowa sali gimnastycznej w Nowej Wsi na lata 2004-2006.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXVI/214/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 22 grudnia 2004 r. 01.08.2006 13:22

zmieniająca Uchwałę Nr XVII/119/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 marca 2004 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego “Budowa systemu kanalizacji sanitarnej Gminy Michałowice " na lata 2004-2007 z późniejszymi zmianami.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXVI/213/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 22 grudnia 2004 r. 01.08.2006 13:24

zmieniająca Uchwałę Nr XVII/120/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 marca 2004 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego ,,Budowa urządzeń odwadniających i małej retencji Gmina Michałowice” na lata 2004-2007 z późniejszymi zmianami.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXVI/212/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 22 grudnia 2004 r. 01.08.2006 13:26

zmieniająca Uchwałę Nr XVII/121/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 marca 2004 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego "Budowa dróg na terenie Gminy Michałowice" na lata 2004-2007 z późniejszymi zmianami.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXVI/211/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 22 grudnia 2004 r. 01.08.2006 14:16

zmieniająca Uchwałę Nr XVII/116/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 marca 2004 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego “Budowa sieci wodociągowej w Gminie Michałowice" na lata 2004-2007 z późniejszymi zmianami.

czytaj więcej