Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Uchwały Rady

Uchwała Nr XXIX/255/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 21 marca 2005 r. 27.07.2006 14:41

w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej, stanowiącej mienie komunalne, położonej w Komorowie gm. Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXIX/254/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 21 marca 2005 r. 27.07.2006 14:42

w sprawie zaciągnięcia kredytu preferencyjnego w Banku Ochrony Środowiska S.A. I Oddział w Warszawie i pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXIX/253/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 21 marca 2005 r. 27.07.2006 14:43

w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego,, Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy i podległych jednostek organizacyjnych” na lata 2005-2007.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXIX/252/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 21 marca 2005 r. 27.07.2006 14:47

w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Budowa Centrum Administracyjnego i budynku Policji w Regułach wraz z infrastrukturą towarzyszącą ” na lata 2005-2007.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXIX/251/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 21 marca 2005 r. 27.07.2006 14:51

w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Budowa hali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nowej Wsi” na lata 2005-2006.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXIX/250/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 21 marca 2005 r. 27.07.2006 14:56

w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Budowa ośrodków sportu i rekreacji na terenie Gminy Michałowice” 2005-2007.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXIX/249/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 21 marca 2005 r. 27.07.2006 15:00

w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Budowa urządzeń odwadniających i małej retencji w Gminie Michałowice " na lata 2005-2007.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXIX/248/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 21 marca 2005 r. 27.07.2006 15:04

w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego “Budowa dróg na terenie Gminy Michałowice " na lata 2005-2007.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXIX/247/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 21 marca 2005 r. 27.07.2006 15:12

w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Budowa sieci wodociągowej w Gminie Michałowice" na lata 2005-2007.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXIX/246/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 21 marca 2005 r. 27.07.2006 15:16

w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego “Budowa kanalizacji sanitarnej Gminy Michałowice " na lata 2005-2007.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXIX/245/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 21 marca 2005 r. 27.07.2006 15:20

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Michałowice na 2005 rok.

czytaj więcej