Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Uchwały Rady

Uchwała Nr XXVIII/244/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 marca 2005 r. 27.07.2006 15:51

w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice

czytaj więcej

Uchwała Nr XXVIII/243/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 marca 2005 r. 27.07.2006 15:52

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia umowy dzierżawy ze Stowarzyszeniem Ochotnicza Straż Pożarna Nowa Wieś

czytaj więcej

Uchwała Nr XXVIII/242/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 marca 2005 r. 27.07.2006 15:58

uchylająca Uchwałę Nr XVII/84/99 Rady Gminy Michałowice z dnia 22 października 1999 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej w zakresie dodatków mieszkaniowych.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXVIII/241/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 marca 2005 r. 28.07.2006 10:09

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXVIII/240/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 marca 2005 r. 28.07.2006 10:11

zmieniająca Uchwałę Nr XXVII/226/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 3 lutego 2005 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Michałowice na 2005 r.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXVIII/239/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 marca 2005 r. 28.07.2006 10:13

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miastem Pruszków w sprawie realizacji budowy kanału sanitarnego w ul. Andrzeja na odcinku od ul. Ewy do ul. Stawowej w Pruszkowie.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXVIII/238/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 marca 2005 r. 28.07.2006 10:14

w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXVIII/237/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 marca 2005 r. 28.07.2006 10:16

w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych i wyrażenia zgody na podpisanie umów w 2005 roku na budowę kanalizacji sanitarnej nie zrealizowanej zgodnie z WPI w 2004 roku .

czytaj więcej

Uchwała Nr XXVIII/236/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 marca 2005 r. 28.07.2006 10:17

dotycząca wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Międzygminnego w sprawie przejęcia przez miasto stołeczne Warszawa zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.

czytaj więcej