Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Uchwały Rady

Uchwała Nr XXXI/277/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 maja 2005 r. 27.07.2006 13:18

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Michałowice do zawarcie porozumienia z Miastem Pruszków w sprawie wzajemnego pokrycia kosztów dotacji udzielonej przedszkolom niepublicznym.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXXI/276/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 maja 2005 r. 27.07.2006 13:21

w sprawie wyboru banku prowadzącego obsługę bankową budżetu Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXXI/275/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 maja 2005 r. 27.07.2006 13:22

w sprawie przystąpienia Gminy Michałowice do grona gmin tworzących Stowarzyszenie Poetyckie z Miastem Recanati oraz do Stowarzyszenia Międzygminnego związanego z „Labiryntem Muzeów” Profesora Vincenzo Bianchi.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXXI/274/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 maja 2005 r. 27.07.2006 13:23

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Michałowice do zawarcia porozumienia z Miastem Stołecznym Warszawa w sprawie wzajemnego pokrycia kosztów dotacji udzielonej w 2004 r przedszkolom niepublicznym.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXXI/273/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 maja 2005 r. 27.07.2006 13:24

w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla pracowników nie będących nauczycielami szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXXI/272/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 maja 2005 r. 27.07.2006 13:26

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Pruszków w sprawie częściowego pokrywania kosztów utrzymania uczniów w Przedszkolu Nr 5 Integracyjnym w Pruszkowie, będących mieszkańcami Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXXI/271/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 maja 2005 r. 27.07.2006 13:27

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy, związanej z pielęgnacją zieleni wysokiej i niskiej oraz utrzymywaniem Miejsc Pamięci Narodowej (MPN) na terenie gminy Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXXI/270/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 maja 2005 r. 06.05.2014 16:45

w sprawie dalszego funkcjonowania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Mikołaja Kopernika z siedzibą w Nowej Wsi, ul. Główna 96.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXXI/269/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 maja 2005 r. 27.07.2006 13:29

w sprawie dalszego funkcjonowania Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej z siedzibą w Komorowie, Al. Marii Dąbrowskiej 12/20.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXXI/268/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 maja 2005 r. 27.07.2006 13:31

w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Michałowice na lata 2004 – 2007.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXXI/267/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 maja 2005 r. 27.07.2006 13:35

zmieniająca uchwałę Nr XLV/344/2001 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 września 2001r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Michałowice przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży z późniejszymi zmianami

czytaj więcej

Uchwała Nr XXXI/266/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 maja 2005 r. 27.07.2006 13:36

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia „Umowy o dofinansowanie Projektu «Budowa Systemu Kanalizacji Sanitarnej Gminy Michałowice»” i ustalenia zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXXI/265/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 maja 2005 r. 27.07.2006 13:37

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia umowy pożyczki na prefinansowanie ze środków budżetu państwa projektu «Budowa urządzeń odwadniających i małej retencji Komorów Osiedle i Komorów Wieś Gmina Michałowice».

czytaj więcej

Uchwała Nr XXXI/264/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 maja 2005 r. 27.07.2006 13:38

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia „Umowy o dofinansowanie Projektu «Budowa urządzeń odwadniających i małej retencji Komorów Osiedle i Komorów Wieś Gmina Michałowice»” i ustalenia zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXXI/263/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 maja 2005 r. 27.07.2006 13:39

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego inwestycyjnego.

czytaj więcej
1 2 »