Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Uchwały Rady

Uchwała Nr XXXII/294/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 lipca 2005 r. 27.07.2006 12:10

w sprawie nadania nazwy ulicom położonym we wsi Nowa Wieś oraz ulicom położonym we wsi Granica, Gmina Michałowice

czytaj więcej

Uchwała Nr XXXII/293/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 lipca 2005 r. 27.07.2006 12:12

w sprawie przyjęcia na rzecz Gminy Michałowice darowizny nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr ew. 412/3, położonej we wsi Granica gm. Michałowice

czytaj więcej

Uchwała Nr XXXII/292/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 lipca 2005 r. 27.07.2006 12:13

w sprawie dokonania na rzecz Skarbu Państwa darowizny części nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr ew. 628/17, położonej we wsi Reguły gm. Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXXII/291/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 lipca 2005 r. 27.07.2006 12:24

w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości położonych we wsi Reguły Gmina Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXXII/290/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 lipca 2005 r. 27.07.2006 12:26

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy, związanej z zakupem Dziennika Urzędowego Województwa Mazowieckiego.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXXII/289/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 lipca 2005 r. 27.07.2006 12:27

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres przekraczający rok budżetowy, związanych z monitoringiem i konserwacją systemu alarmowego w budynku Urzędu Gminy Michałowice

czytaj więcej

Uchwała Nr XXXII/288/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 lipca 2005 r. 27.07.2006 12:29

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Pruszkowskim na wykonanie prac projektowych i budowlanych na drogach powiatowych.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXXII/287/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 lipca 2005 r. 27.07.2006 12:30

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Pruszkowskim o wykonaniu robót projektowych i budowlanych na drogach powiatowych.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXXII/286/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 lipca 2005 r. 27.07.2006 12:33

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy, związanej z opracowaniem i prowadzeniem witryny internetowej Gminy Michałowice

czytaj więcej

Uchwała Nr XXXII/285/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 lipca 2005 r. 27.07.2006 12:35

w sprawie dalszego funkcjonowania Zespołu Szkół z siedzibą w Michałowicach przy ul. Szkolnej 15.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXXII/284/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 lipca 2005 r. 27.07.2006 12:36

w sprawie zasad realizacji programu “Budowa sieci wodociągowej w Gminie Michałowice”.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXXII/283/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 lipca 2005 r. 27.07.2006 12:38

w sprawie zasad realizacji programu “Budowa systemu kanalizacji sanitarnej Gminy Michałowice”.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXXII/282/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 lipca 2005 r. 27.07.2006 12:39

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Michałowice do zawarcia porozumienia z Gminą Raszyn w sprawie wzajemnego pokrycia kosztów dotacji udzielonej przedszkolom niepublicznym.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXXII/281/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 lipca 2005 r. 27.07.2006 12:56

w sprawie przystąpienia do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością PKP Warszawska Kolej Dojazdowa z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim oraz wyrażenia zgody na nabycie udziałów PKP Warszawska Kolej Dojazdowa Sp z o.o.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXXII/280/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 lipca 2005 r. 27.07.2006 13:03

w sprawie zaciągnięcia kredytu preferencyjnego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej z siedzibą w Warszawie.

czytaj więcej
1 2 »