Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Uchwały Rady

Uchwała Nr XXXV/315/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 października 2005r. 26.07.2006 16:59

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie własności nieruchomości położonych we wsi Granica gm. Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXXV / 314 /2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 października 2005r. 26.07.2006 17:01

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie własności nieruchomości położonej we wsi Granica gm. Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała XXXV/313/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 października 2005r 26.07.2006 17:04

w sprawie nadania nazwy ulicy położonej we wsi Komorów Osiedle, Gmina Michałowice

czytaj więcej

Uchwała Nr XXXV/312/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 października 2005 r. 26.07.2006 17:06

w sprawie zmiany do uchwały nr XIII/76/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 października 2003 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą: Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół Gminy Michałowice oraz zmiany do uchwały nr LVIII/427/2002 Rady Gminy Michałowice z dnia 09 października 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXXV/311/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 października 2005r. 26.07.2006 17:07

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy, związanej z wykonywaniem usługi polegającej na wywozie nieczystości stałych z nieruchomości komunalnych(budynki mieszkalne) na terenie gminy.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXXV/310/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 października 2005 r. 26.07.2006 17:09

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych, Oddziałem w Warszawie, dotyczącego partycypacji w kosztach konserwacji rz. Raszynki i rz. Utraty.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXXV/309/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 października 2005 r. 26.07.2006 17:10

zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/250/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 21 marca 2005 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego “Budowa ośrodków sportu i rekreacji na terenie Gminy Michałowice " na lata 2005-2007.

czytaj więcej

Uchwała NrXXXV/308/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 października 2005 r. 26.07.2006 17:22

zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/249/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 21 marca 2005 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego “Budowa urządzeń odwadniających i małej retencji w Gminie Michałowice " na lata 2005-2007.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXXV/307/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 października 2005 r. 27.07.2006 09:34

zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/248/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 21 marca 2005 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego “Budowa dróg na terenie Gminy Michałowice " na lata 2005-2007.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXXV/306/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 października 2005 r 27.07.2006 10:08

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2005 rok.

czytaj więcej