Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Uchwały Rady

UCHWAŁA Nr III/16/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2006r. 18.12.2006 11:29

w sprawie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego

czytaj więcej

Uchwała Nr III/15/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2006 roku 18.12.2006 11:26

zmieniająca uchwałę Nr II/4/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów

czytaj więcej

Uchwała Nr III/14/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2006 roku 18.12.2006 11:24

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Wójta Gminy Michałowice

czytaj więcej

Uchwała Nr III/13/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2006 roku 18.12.2006 11:19

zmieniająca uchwałę Nr II/6/2006 z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Spraw Społecznych

czytaj więcej

Uchwała Nr III /12/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2006r. 15.12.2006 11:23

w sprawie stawek opłaty targowej oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa.

czytaj więcej

UCHWAŁA Nr III/11/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2006r. 15.12.2006 11:29

w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

czytaj więcej

UCHWAŁA Nr III/10/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2006r. 15.12.2006 11:32

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2007 r.

czytaj więcej

Uchwała Nr III/9/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2006 r 15.12.2006 11:37

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2007 r.
na terenie Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr III/8/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2006r 15.12.2006 11:46

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2007 r.

czytaj więcej