Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Uchwały Rady

Uchwała Nr XLIII/407/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 11 września 2006r. 18.09.2006 16:45

Zmieniająca uchwałę Nr II/4/2002 Rady Gminy Michałowice z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów

czytaj więcej

Uchwała Nr XLIII/406/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 11 września 2006 roku. 18.09.2006 16:39

Zmieniająca uchwałę Nr II/6/2002 Rady Gminy Michałowice z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Spraw Społecznych z późniejszymi zmianami.

czytaj więcej

Uchwała Nr XLIII/405/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 11 września 2006 r. 18.09.2006 16:54

w sprawie przyjęcia procedury obowiązkowych konsultacji społecznych

czytaj więcej

UCHWAŁA Nr XLII/404/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 11 września 2006r. 19.09.2006 12:10

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w uchwale Rady Gminy Michałowice Nr XXIX/179/2000 z 4 lipca 2000r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice

czytaj więcej

Uchwała Nr XLIII/403/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 11 września 2006r. 18.09.2006 15:56

w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej położonej w Komorowie osiedlu na rzecz Rejonowej Spółdzielni “SCh” “MICHAŁOWICZANKA” w Regułach.

czytaj więcej

Uchwała Nr XLIII/402/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 11 września 2006r. 18.09.2006 16:01

w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Pęcicach na rzecz Rejonowej Spółdzielni “SCh” “MICHAŁOWICZANKA” w Regułach.

czytaj więcej

Uchwała Nr XLIII/401/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 11 września 2006 r. 18.09.2006 16:50

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/340/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dla nieruchomości, stanowiących mienie komunalne Gminy Michałowice, wykorzystywanych na cele mieszkaniowe, zwanej dalej w treści niniejszej uchwały „Uchwałą”.

czytaj więcej

Uchwała Nr XLIII/400/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 11 września 2006 r. 19.09.2006 10:06

w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy i podległych jednostek organizacyjnych” na lata 2006-2008.

czytaj więcej

Uchwała Nr XLIII/399/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 11 września 2006 r. 19.09.2006 10:01

w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Modernizacja wraz z dobudową sal w Przedszkolu w Michałowicach ” na lata 2006-2008.

czytaj więcej

Uchwała Nr XLIII/398/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 11 września 2006 r. 19.09.2006 09:54

w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Budowa hali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi” na lata 2006-2008.

czytaj więcej

Uchwała Nr XLIII/397/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 11 września 2006 r. 19.09.2006 09:50

w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Budowa ośrodków sportu i rekreacji na terenie Gminy Michałowice” 2006-2008.

czytaj więcej

Uchwała Nr XLIII/396/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 11 września 2006 r. 19.09.2006 09:37

w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Budowa Centrum Administracyjnego i budynku Policji w Regułach wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na lata 2006-2008.

czytaj więcej

Uchwała Nr XLIII/395/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 11 września 2006 r. 19.09.2006 09:22

w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Budowa urządzeń odwadniających i małej retencji w Gminie Michałowice " na lata 2006-2008.

czytaj więcej

Uchwała Nr XLIII/394/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 11 września 2006 r. 19.09.2006 09:16

w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Budowa dróg na terenie Gminy Michałowice ”na lata 2006-2008.

czytaj więcej

Uchwała Nr XLIII/393/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 11 września 2006 r. 19.09.2006 09:11

w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej Gminy Michałowice ” na lata 2006-2008.

czytaj więcej
1 2 »