Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Uchwały Rady

UCHWAŁA Nr XLIV/412/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 13 października 2006r. 20.10.2006 13:34

w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru "Komorów" - część VI obejmująca fragment wsi Komorów

czytaj więcej

Uchwała Nr XLIV/422/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 13 października 2006 r. 20.10.2006 12:39

zmieniająca uchwałę Nr XXII/164/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia porozumienia z Komendantem Stołecznym Policji w Warszawie oraz upoważnienia Wójta Gminy do podpisania Aneksu Nr 2 do porozumienia.

czytaj więcej

Uchwała Nr XLIV/421/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 13 października 2006r. 20.10.2006 12:45

w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Michałowice

czytaj więcej

Uchwała Nr XLIV/420/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 13 października 2006 r. 20.10.2006 12:56

w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie z żądaniem o nabycie własności lokalu użytkowego nr 1 położonego przy ul. Turkusowej nr 5 w Komorowie.

czytaj więcej

Uchwała Nr XLIV/419/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 13 października 2006 r. 20.10.2006 13:02

w sprawie przyjęcia na rzecz Gminy Michałowice darowizny nieruchomości gruntowych, stanowiących działki nr ew. 848 i nr ew. 735/6, położonych w Nowej Wsi gm. Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr XLIV/418/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 13 października 2006 r. 20.10.2006 13:08

w sprawie przyjęcia na rzecz Gminy Michałowice darowizny części nieruchomości gruntowej, stanowiącej działki ew. nr nr 303/1, 303/9, 303/10, położonej w Komorowie Wsi gm. Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr XLIV/417/ 2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 13 października 2006 r. 20.10.2006 13:11

w sprawie przyjęcia na rzecz Gminy Michałowice darowizny nieruchomości gruntowych, stanowiących działki ew. nr nr 309, 334, 342, 346 położonych w Michałowicach Wsi gm. Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr XLIV/416/ 2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 13 października 2006 r. 20.10.2006 13:13

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu wydzierżawienia nieruchomości położonej Komorowie przy ul. Turkusowej 5/1.

czytaj więcej

Uchwała Nr XLIV/415/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 13 października 2006 r. 20.10.2006 13:18

w sprawie nadania Szkole Podstawowej w Michałowicach imienia Jana Pawła II.

czytaj więcej

UCHWAŁA Nr XLIV/414/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 13 października 2006r. 20.10.2006 13:23

w sprawie przyjęcia wytycznych i ustaleń wiążących przy sporządzaniu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Michałowice Nr XIV/63/99 z 9 lipca 1999r.

czytaj więcej

UCHWAŁA Nr XLIV/413/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 13 października 2006r. 20.10.2006 13:31

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w uchwale Rady Gminy Michałowice Nr LI/377/2002 z 21 marca 2002r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obejmującego obszar Reguły

czytaj więcej

UCHWAŁA Nr XLIV/411/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 13 października 2006 r. 20.10.2006 13:53

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice obejmującego teren położony we wsi Pęcice

czytaj więcej

Uchwała Nr XLIV/410/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 13 października 2006 r. 20.10.2006 14:05

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2006 rok.

czytaj więcej

Uchwała Nr XLIV/409/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 13 października 2006 r. 20.10.2006 14:14

w sprawie zasad udzielania stypendiów im. Jana Pawła II studentom szkół wyższych.

czytaj więcej

Uchwała Nr XLIV/408/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 13 października 2006 r. 20.10.2006 14:21

W sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Michałowice na lata 2006 -2013

czytaj więcej