Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Uchwały Rady

Uchwała Nr XLV/430/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 października 2006 r. 31.10.2006 09:14

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie międzygminnego porozumienia z Miastem Pruszkowem, dotyczącego przeprowadzenia zadania inwestycyjnego pt.: „Budowa kanalizacji deszczowej od rzeki Utraty do ul. Andrzeja, w ul. Andrzeja i Ireny”

czytaj więcej

Uchwała Nr XLV/429/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 października 2006 r. 31.10.2006 09:21

w sprawie przyjęcia na rzecz Gminy Michałowice darowizny części nieruchomości gruntowych, stanowiącej działki ozn. ew. nr nr 1052 i 1071, położonych w Nowej Wsi gm. Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr XLV/428/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 października 2006r. 31.10.2006 09:24

w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości gruntowej położonej w Pęcicach gm. Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr XLV/427/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 października 2006 r. 31.10.2006 09:29

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Michałowice przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych.

czytaj więcej

Uchwała Nr XLV/426/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia października 2006 r. 31.10.2006 09:42

w sprawie: górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych

czytaj więcej

Uchwała Nr XLV/425/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 października 2006 r. 03.11.2006 13:10

w sprawie: szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr XLV/424/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 października 2006 r. 31.10.2006 13:09

w sprawie uchwalenia wieloletniego planu inwestycyjnego Gminy Michałowice na lata 2007-2013

czytaj więcej

Uchwała Nr XLV/423/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 października 2006 r 02.11.2006 14:53

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2006 rok.

czytaj więcej