Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Uchwały Rady

Uchwała XXXIX/348/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 6 marca 2006r. 26.07.2006 14:11

w sprawie nadania nazwy ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice

czytaj więcej

Uchwała XXXIX/347/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 6 marca 2006r. 26.07.2006 14:13

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Michałowice Nr XIV/63/99 z 9 lipca 1999r.

czytaj więcej

Uchwała XXXIX/346/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 6 marca 2006r. 26.07.2006 14:15

w sprawie zasad przyznawania i sposobu odpłatności za usługi opiekuńcze.

czytaj więcej

Uchwała XXXIX/345/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 6 marca 2006r. 26.07.2006 14:17

w sprawie gromadzenia dochodów na rachunkach dochodów własnych w jednostkach budżetowych Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała XXXIX/344/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 6 marca 2006r. 26.07.2006 14:18

w sprawie zaciągnięcia kredytu preferencyjnego w Banku Ochrony Środowiska S.A. I Oddział w Warszawie.

czytaj więcej

Uchwała XXXIX/343/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 6 marca 2006r. 26.07.2006 14:20

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2006 rok, oraz zmian do Uchwały Nr XXXVIII/338/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Michałowice na 2006 rok.

czytaj więcej