Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Uchwały Rady

Uchwała XXXVIII/342/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 stycznia 2006 r. 26.07.2006 14:31

w sprawie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Michałowice w roku 2006.

czytaj więcej

Uchwała XXXVIII/341/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 stycznia 2006 r. 26.07.2006 14:32

w sprawie przyjęcia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” na terenie Gminy Michałowice w 2006 r.

czytaj więcej

Uchwała XXXVIII/340/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 stycznia 2006 r. 26.07.2006 14:42

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dla nieruchomości, stanowiących mienie komunalne Gminy Michałowice, wykorzystywanych na cele mieszkaniowe.

czytaj więcej

Uchwała XXXVIII/339/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 stycznia 2006 r. 26.07.2006 14:44

zmieniająca Uchwałę Nr XXXVII/325/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2005r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Michałowice na 2006r

czytaj więcej

Uchwała XXXVIII/338/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 stycznia 2006 r. 26.07.2006 14:45

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Michałowice na 2006 rok.

czytaj więcej