Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Uchwały Rady

Uchwała Nr V/31/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 stycznia 2007 r. 20.02.2007 09:05

w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnych I i II instancji.

czytaj więcej

Uchwała Nr V/30/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 stycznia 2007 r. 20.02.2007 09:15

w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad soleckich w sołectwach oraz przewodniczących zarządów osiedli i zarządów osiedli w osiedlach.

czytaj więcej

Uchwała Nr V/29/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 stycznia 2007 r. 20.02.2007 09:26

w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady dokonującego w stosunku do Przewodniczącego Rady czynności związanych z poleceniem wyjazdu służbowego.

czytaj więcej

Uchwała Nr V/28/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 stycznia 2007 r. 20.02.2007 09:31

w sprawie wyznaczenia przedstawiciela gminy Michałowice do Zgromadzenia Związku Komunalnego Brwinów.

czytaj więcej

Uchwała Nr V/27/ 2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 stycznia 2007 r. 20.02.2007 09:35

w sprawie przyjęcia na rzecz Gminy Michałowice darowizny nieruchomości gruntowych, stanowiących działki ew. nr nr 98/1, 98/19, 99/1 i 99/2 położonych w Pęcicach Małych gm. Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr V/26/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 stycznia 2007 r. 20.02.2007 09:22

zmieniająca uchwałę Nr IX/56/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 czerwca 2003r. w sprawie: ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży z późniejszymi zmianami.

czytaj więcej

Uchwała Nr V/25/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 stycznia 2007 r. 20.02.2007 08:51

w sprawie przyjęcia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Michałowice” na 2007 r.

czytaj więcej

Uchwała Nr V/24/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 stycznia 2007 r. 20.02.2007 09:13

zmieniająca Uchwałę Nr IV/23/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 22 stycznia 2003 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Michałowice z późniejszymi zmianami

czytaj więcej

Uchwała Nr V/23/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 stycznia 2007 r. 20.02.2007 08:57

w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” na 2007 r.

czytaj więcej

Uchwała Nr V/22/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 stycznia 2007 roku. 19.02.2007 10:47

w sprawie określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Michałowice w roku 2007.

czytaj więcej

Uchwała Nr V/21/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 stycznia 2007 r. 19.02.2007 10:27

w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla pracowników nie będących nauczycielami szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr V/20/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 stycznia 2007 roku 19.02.2007 10:12

w sprawie Regulaminu określającego zasady wynagradzania a także przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Michałowice na 2007 rok.

czytaj więcej

Uchwała Nr V/19/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 stycznia 2007 r. 19.02.2007 13:54

w sprawie zaciągnięcia długoterminowych kredytów preferencyjnych w Banku Ochrony Środowiska S.A. I Oddział w Warszawie.

czytaj więcej