Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Uchwały Rady

Uchwała Nr VII/44/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 marca 2007 r. 03.04.2007 12:34

w sprawie uchwalenia Statutu Urzędu Gminy Michałowice

czytaj więcej

Uchwała Nr VII/43/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 marca 2007 r. 03.04.2007 13:16

w sprawie powiadomienia Sekretarza Gminy Michałowice i Skarbnika Gminy Michałowice o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego.

czytaj więcej

Uchwała Nr VII/42/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 marca 2007 r. 03.04.2007 13:23

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

czytaj więcej

Uchwała Nr VII/41/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 marca 2007 r. 02.04.2007 12:45

w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice

czytaj więcej

Uchwała Nr VII/40/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 marca 2007 r. 02.04.2007 12:49

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/180/97 Rady Gminy Michałowice z dnia 9 lipca 1997 r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr VII/39/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 marca 2007r. 02.04.2007 12:27

w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej, stanowiącej mienie komunalne, położonej w Opaczy Kolonii gm. Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr VII/38/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 marca 2007 r. 02.04.2007 12:41

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie własności nieruchomości położonej w Michałowicach Wsi, gm. Michałowice na poszerzenie drogi.

czytaj więcej

Uchwała Nr VII/37/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 marca 2007r. 02.04.2007 12:30

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie własności części nieruchomości, położonej w Granicy gm. Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr VII/36/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 marca 2007 r. 02.04.2007 12:34

w sprawie przyjęcia na rzecz Gminy Michałowice darowizny nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę ew. nr 608/4 położonej w Regułach gm. Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr VII/35/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 marca 2007 02.04.2007 12:02

zmieniająca uchwałę Nr XLII/379/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 lipca 2006 r. w sprawie: stawek opłat za dostawę wody oraz za odprowadzanie ścieków z nieruchomości z terenu Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr VII/34/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 marca 2007r. 03.04.2007 13:29

zmieniająca Uchwałę Nr III/10/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2006r w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2007 r.

czytaj więcej

Uchwała Nr VII/33/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 marca 2007 r. 04.04.2007 12:42

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2007 rok.

czytaj więcej