Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Uchwały Rady

Uchwała Nr X/60/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 czerwca 2007 r. 02.07.2007 13:26

w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych i od Skarbu Państwa części nieruchomości, położonych w Komorowie gm. Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr X/59/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 czerwca 2007 r. 02.07.2007 13:32

w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych i od Powiatu Pruszkowskiego części nieruchomości, położonych w Pęcicach gm. Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr X/58/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 czerwca 2007 r. 02.07.2007 12:15

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2007 rok.

czytaj więcej

Uchwała Nr X/57/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 czerwca 2007 r. 02.07.2007 12:53

w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice

czytaj więcej

Uchwała Nr X/56/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 czerwca 2007 r. 02.07.2007 13:19

w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/28/89 Gminnej Rady Narodowej w Michałowicach z dnia 10 marca 1989 r. w sprawie nadania nazw nowopowstałym ulicom w Regułach.

czytaj więcej

Uchwała Nr X/55/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 czerwca 2007r. 02.07.2007 13:39

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie własności części nieruchomości, położonej w Granicy gm. Michałowice.

czytaj więcej

UCHWAŁA Nr X/54/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 czerwca 2007r. 02.07.2007 12:38

w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Michałowice lasów stanowiących własność Skarbu Państwa za lasy ochronne

czytaj więcej