Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Uchwały Rady

Uchwała Nr XII/74/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 sierpnia 2007 r. 29.08.2007 15:11

zmieniająca uchwałę Nr II/6/2006 z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Spraw Społecznych z późniejszymi zmianami.

czytaj więcej

Uchwała Nr XII/73/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 sierpnia 2007 roku. 29.08.2007 15:02

zmieniająca uchwałę Nr II/4/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów z późniejszymi zmianami.

czytaj więcej

Uchwała Nr XII/72/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 sierpnia 2007 roku. 29.08.2007 14:56

zmieniająca uchwałę Nr II/5/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej.

czytaj więcej

Uchwała Nr XII/71/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 sierpnia 2007 roku. 29.08.2007 14:34

w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.

czytaj więcej

Uchwała Nr XII/70/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 sierpnia 2007 r. 29.08.2007 13:25

w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej osobom fizycznym na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych, zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr XII/69/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 sierpnia 2007 r. 29.08.2007 13:56

w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice

czytaj więcej

Uchwała Nr XII/68/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 sierpnia 2007 r. 29.08.2007 14:04

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Miastu Stołecznemu Warszawie zadań lokalnego transportu zbiorowego w zakresie przejazdów na liniach kolejowych PKP-WKD Sp. z o.o.

czytaj więcej

Uchwała nr XII/67/2007 Rady Gminy w Michałowicach z dnia 28 sierpnia 2007roku 29.08.2007 15:31

zmieniająca Uchwałę Nr XX/145/2004 z dnia 18 czerwca 2004r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych gminnych

czytaj więcej

Uchwała Nr XII /66/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 sierpnia 2007 r. 30.08.2007 09:47

w sprawie stawek opłat za dostawę wody oraz za odprowadzanie ścieków z nieruchomości z terenu Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr XII/65/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 sierpnia 2007 r. 29.08.2007 15:47

zmieniająca uchwałę Nr IX/52/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pruszkowskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa ul Głównej w Nowej Wsi”.

czytaj więcej

Uchwała Nr XII/64/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 sierpnia 2007 r. 29.08.2007 15:53

w sprawie zaciągnięcia długoterminowych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

czytaj więcej

Uchwała Nr XII/63/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 sierpnia 2007 r. 30.08.2007 09:27

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2007 rok.

czytaj więcej