Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Uchwały Rady

Uchwała XIV/83/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 października 2007 r. 06.11.2007 11:35

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/294/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 lipca 2005 r. w sprawie nadania nazw ulicom położonym we wsi Nowa Wieś oraz ulicom położonym we wsi Granica, gmina Michałowice

czytaj więcej

Uchwała Nr XIV/82/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 października 2007 r. 06.11.2007 11:26

w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice

czytaj więcej

Uchwała Nr XIV/81/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 października 2007 r. 06.11.2007 11:17

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie prawem użytkowania nieruchomości gminnej położonej we wsi Komorów gm. Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr XIV/80/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 października 2007 r. 06.11.2007 10:43

w sprawie przyjęcia na rzecz Gminy Michałowice darowizny nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę ew. nr 1267 o pow. 1464 m2, położonej w Granicy gm. Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr XIV/79/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 października 2007 r. 06.11.2007 10:27

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie prawem użytkowania nieruchomości gminnej położonej we wsi Sokołów gm. Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr XIV / 78 /2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 października 2007 r. 06.11.2007 10:21

w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości gruntowych w wyniku ich podziału, położonych na terenie gminy Michałowice

czytaj więcej

Uchwała Nr XIV/77/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 października 2007 r. 05.11.2007 15:58

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2007 rok.

czytaj więcej

Uchwała Nr XIV/76/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 października 2007 roku. 06.11.2007 09:21

w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Warszawie oraz Sądu Rejonowego w Pruszkowie

czytaj więcej