Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Uchwały Rady

Uchwała Nr XVI/104/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 20 grudnia 2007r. 28.12.2007 12:03

w sprawie zasad używania herbu i flagi Gminy Michałowice

czytaj więcej

Uchwała Nr XVI/103/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 20 grudnia 2007 roku 28.12.2007 11:53

w sprawie określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Michałowice w roku 2008.

czytaj więcej

Uchwała Nr XVI/102/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 20 grudnia 2007 roku 28.12.2007 09:47

w sprawie Regulaminu określającego zasady wynagradzania a także przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Michałowice na 2008 rok.

czytaj więcej

Uchwała Nr XVI/101/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia ­20 grudnia 2007 r. 28.12.2007 09:40

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/340/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dla nieruchomości, stanowiących mienie komunalne Gminy Michałowice, wykorzystywanych na cele mieszkaniowe, zmienionej uchwałą Nr XLIII/401/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 11 września 2006 r., zwanej dalej w treści niniejszej uchwały „Uchwałą”.

czytaj więcej

Uchwała Nr XVI/100/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 20 grudnia 2007 r. 28.12.2007 09:19

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pruszkowskiemu na realizację zadania pn. „Założenie ewidencji budynków i lokali dla 11 obrębów gminy Michałowice tj. Granica, Komorów Wieś, Michałowice Wieś, Nowa Wieś, Opacz Kolonia, Opacz Mała, Pęcice, Pęcice Małe, Reguły, Sokołów, Suchy Las”.

czytaj więcej

Uchwała Nr XVI/99/2007 Rady Gminy Michałowice Z dnia 20 grudnia 2007r. 16.01.2008 15:12

w sprawie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007.

czytaj więcej

Uchwała Nr XVI/98/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 20 grudnia 2007 r. 28.12.2007 09:12

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2007 rok.

czytaj więcej

Uchwała Nr XVI/97/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 20 grudnia 2007r. 27.12.2007 15:36

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Michałowice na rok 2008.

czytaj więcej

Uchwała Nr XVI/96/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 20 grudnia 2007 r. 27.12.2007 14:53

w sprawie uchwalenia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Michałowice” na 2008 r.

czytaj więcej