Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Uchwały Rady

Projekt uchwały 20.06.2008 12:27

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy, związanej z zakupem Dziennika Urzędowego Województwa Mazowieckiego.

czytaj więcej

Projekt uchwały 20.06.2008 12:26

zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Michałowice Nr XVI/111/2004 z dnia 26 lutego 2004 r., dotyczącą przyjęcia darowizny na rzecz Gminy Michałowice nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Wspólnoty Gruntowej wsi Nowa Wieś

czytaj więcej

Projekt uchwały 20.06.2008 12:24

w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice

czytaj więcej

Projekt uchwały 20.06.2008 12:22

zmieniająca uchwałę nr XIV/85/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 grudnia 2003r w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice w latach 2004 - 2008.

czytaj więcej

Projekt uchwały 20.06.2008 12:18

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Michałowice obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na jej terenie.

czytaj więcej

Projekt uchwały 20.06.2008 12:15

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Pruszkowskim, dotyczącego powierzenia Gminie Michałowice obowiązku utrzymania drzew znajdujących się w pasie drogi powiatowej - Alei Marii Dąbrowskiej w części uznanej za Pomnik Przyrody, zlokalizowanej w Komorowie, w Gminie Michałowice.

czytaj więcej

Projekt uchwały 20.06.2008 12:13

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

czytaj więcej

Projekt uchwały 20.06.2008 12:10

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy

czytaj więcej

Projekt uchwały 20.06.2008 12:07

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres przekraczający rok budżetowy, związanych z monitoringiem i konserwacją systemu alarmowego w budynku Urzędu Gminy Michałowice

czytaj więcej

Projekt uchwały 20.06.2008 11:45

w sprawie przyjęcia na rzecz Gminy Michałowice darowizny części nieruchomości gruntowych, stanowiących działki ew. nr 23/8, 24/5 położonych w Komorowie Wsi, gmina Michałowice

czytaj więcej

Projekt uchwały 20.06.2008 11:43

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres kolejnych 3 lat, nieruchomości położonej we wsi Opacz Kolonia, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice

czytaj więcej

Projekt uchwały 20.06.2008 11:32

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres kolejnych 3 lat, nieruchomości położonej we wsi Nowa Wieś, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice

czytaj więcej

Projekt uchwały 20.06.2008 11:30

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia umowy dzierżawy z PKP S.A. Odział Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie

czytaj więcej

Projekt uchwały 20.06.2008 11:26

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia umowy dzierżawy z PKP S.A. Odział Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie

czytaj więcej

Projekt uchwały 20.06.2008 11:22

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2008 rok.

czytaj więcej