Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Uchwały Rady

Projekt uchwały 08.09.2008 12:40

w sprawie przyjęcia na rzecz Gminy Michałowice darowizny nieruchomości gruntowej, stanowiącej działki ew. nr 344/1, 354/3, 354/4, 354/6, 359/2, 363/2, 367/2, 371/2, 383/2, położonej w Komorowie Wsi oraz nieruchomości gruntowej, stanowiącej dz. ew. 346/1 i 379, położonej w Komorowie Wsi, gmina Michałowice

czytaj więcej

Projekt uchwały 08.09.2008 12:36

w sprawie przyjęcia na rzecz Gminy Michałowice darowizny nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę ew. nr 507 położonej w Komorowie Wsi, gmina Michałowice.

czytaj więcej

Projekt uchwały 08.09.2008 12:32

w sprawie nabycia przez Gminę Michałowice nieruchomości gruntowych, stanowiących działki ew. nr 289, 290 położonych w Pęcicach, gmina Michałowice.

czytaj więcej

Projekt uchwały 08.09.2008 12:07

w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej, stanowiącej mienie komunalne, położonej w Komorowie Wsi, gmina Michałowice

czytaj więcej

Projeky uchwały 08.09.2008 12:02

w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej, stanowiącej mienie komunalne, położonej w Granicy, gmina Michałowice.

czytaj więcej

Projekt uchwały 08.09.2008 11:57

w sprawie zatwierdzenia projektu systemowego pt. "Aktywnie do rozwoju", finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 oraz budżetu Gminy Michałowice w roku 2008.

czytaj więcej

Projekt uchwały 08.09.2008 11:46

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2008 rok

czytaj więcej