Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Uchwały Rady

Projekt uchwały 07.11.2008 15:43

w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowie w latach 2009 - 2013

czytaj więcej

Projekt uchwały 07.11.2008 15:32

w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice

czytaj więcej

Projekt uchwały 07.11.2008 15:29

w sprawie przyjęcia na rzecz Gminy Michałowice darowizny nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę ew. nr 244/5 położoną w Komorowie Wsi, gmina Michałowice.

czytaj więcej

Projekt uchwały 07.11.2008 14:37

w sprawie przyjęcia na rzecz Gminy Michałowice darowizny nieruchomości gruntowych, stanowiących działki ew. nr 250/5, 250/7, 250/9, położonych w Sokołowie, gmina Michałowice.

czytaj więcej

Projekt uchwały 07.11.2008 14:13

w sprawie przyjęcia na rzecz Gminy Michałowice darowizny nieruchomości gruntowej, stanowiącej działki ew. nr 354/5, 359/1, 363/1, 367/1, 371/1, 375/1, 383/1, położonej w Komorowie Wsi, gmina Michałowice.

czytaj więcej

Projekt uchwały 06.11.2008 12:48

w sprawie zakazu palenia tytoniu na przystankach komunikacyjnych oraz placach zabaw dla dzieci na terenie gminy Michałowice

czytaj więcej

Projekt uchwały 06.11.2008 12:37

w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego" na 2009r

czytaj więcej

Projekt uchwały 06.11.2008 12:15

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi

czytaj więcej

Projekt uchwały 06.11.2008 11:58

zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Michałowice przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych.

czytaj więcej

Projekt uchwały 06.11.2008 11:50

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie międzygminnego porozumienia z Gminą Miasta Pruszkowa, dotyczącego realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa ciągu drogowego złożonego z ul. Ireny i Podhalańskiej w Komorowie oraz budowy wodociągu w ul. Ireny w Komorowie.

czytaj więcej

Projekt uchwały 06.11.2008 11:42

zmieniająca Uchwałę Nr XV/91/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 grudnia 2007r. w sprawie: zawarcia Porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Milanówek zadania publicznego

czytaj więcej

Projekt uchwały 06.11.2008 11:27

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy.

czytaj więcej

Projekt uchwały 06.11.2008 10:48

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2008 rok.

czytaj więcej

Projekt uchwały 15.10.2008 11:27

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy

czytaj więcej

Projekt uchwały 15.10.2008 11:17

w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice z/s w Nowej Wsi

czytaj więcej
1 2 »