Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Uchwały Rady

Uchwała Nr XVIII/115/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 marca 2008 roku 03.04.2008 14:13

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Janusza Komorowskiego na działanie Wójta Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr XVIII/114/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 marca 2008r. 03.04.2008 14:09

w sprawie uchwalenia regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Michałowice

czytaj więcej

Uchwała Nr XVIII/113/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 marca 2008 roku. 03.04.2008 14:01

w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1

czytaj więcej

Uchwała Nr XVIII/112/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 marca 2008 roku. 03.04.2008 13:57

W sprawie przyjęcia Gminnego programu aktywności lokalnej na lata 2008 -2013

czytaj więcej

Uchwała Nr XVIII/111/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 marca 2008r. 03.04.2008 13:32

w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” na 2008r.

czytaj więcej

Uchwała ­­­­­­­­­­­­Nr XVIII/110/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 marca 2008 r. 03.04.2008 12:39

w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie Aneksu nr 3 do umowy sprzedaży udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością PKP Warszawska Kolej Dojazdowa z dnia 30 września 2005 roku.

czytaj więcej

Uchwała Nr XVIII/109/ 2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 marca 2008r. 03.04.2008 12:20

w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obejmującego część obszaru Opacz Kolonia zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Michałowice nr XLVII/353/2001 z 28 listopada 2001r.

czytaj więcej

Uchwała Nr XVIII/108/ 2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 marca 2008r. 03.04.2008 12:14

w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obejmującego obszar „Reguły” zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Michałowice nr LI/377/2002 z 21 marca 2002r. dla działek nr ew. 565/22, 565/23, 593, 594 i 595 (część) położonych w obrębie geodezyjnym wieś Reguły

czytaj więcej

Uchwała Nr XVIII/107/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 marca 2008 r. 03.04.2008 12:11

w sprawie zaciągnięcia długoterminowych kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Michałowice na 2008 rok.

czytaj więcej

Uchwała Nr XVIII/106/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 marca 2008 r. 03.04.2008 11:40

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2008 rok.

czytaj więcej