Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Uchwały Rady

Uchwała Nr XX/138/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 czerwca 2008 r. 03.07.2008 08:58

w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice

czytaj więcej

Uchwała Nr XX/137/08 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 czerwca 2008 r. 02.07.2008 15:52

zmieniająca uchwałę nr XIV/85/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 grudnia 2003r w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice w latach 2004 - 2008.

czytaj więcej

Uchwała Nr XX/136/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 czerwca 2008 r. 02.07.2008 15:46

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Michałowice obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na jej terenie.

czytaj więcej

Uchwała Nr XX/135/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 czerwca 2008r. 02.07.2008 15:39

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Pruszkowskim, dotyczącego powierzenia Gminie Michałowice obowiązku utrzymania drzew znajdujących się w pasie drogi powiatowej –Alei Marii Dąbrowskiej w części uznanej za Pomnik Przyrody, zlokalizowanej w Komorowie, w Gminie Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr XX/134/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 czerwca 2008 r. 02.07.2008 15:26

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy

czytaj więcej

Uchwała Nr XX/133/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 czerwca 2008 r. 02.07.2008 15:16

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy, związanej z zakupem Dziennika Urzędowego Województwa Mazowieckiego.

czytaj więcej

Uchwała Nr XX/132/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 czerwca 2008 r. 02.07.2008 15:13

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres przekraczający rok budżetowy, związanych z monitoringiem i konserwacją systemu alarmowego w budynku Urzędu Gminy Michałowice

czytaj więcej

Uchwała Nr XX/131/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 25.06.2008 r. 02.07.2008 15:10

zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Michałowice Nr XVI/111/2004 z dnia 26 lutego 2004 r., dotyczącą przyjęcia darowizny na rzecz Gminy Michałowice nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Wspólnoty Gruntowej wsi Nowa Wieś.

czytaj więcej

Uchwała Nr XX/130/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 25.06.2008 r. 02.07.2008 15:03

w sprawie przyjęcia na rzecz Gminy Michałowice darowizny części nieruchomości gruntowych, stanowiących działki ew. nr 23/8, 24/5 położonych w Komorowie Wsi, gmina Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr XX/129/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 czerwca 2008 r. 02.07.2008 14:57

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres kolejnych 3 lat, nieruchomości położonej we wsi Opacz Kolonia, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr XX/128/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 czerwca 2008 r. 02.07.2008 14:37

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres kolejnych 3 lat, nieruchomości położonej we wsi Nowa Wieś, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr XX/127/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 czerwca 2008 r. 02.07.2008 14:29

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia umowy dzierżawy z PKP S.A. Odział Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie.

czytaj więcej

Uchwała Nr XX/126/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 czerwca 2008 r. 02.07.2008 14:05

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia umowy dzierżawy z PKP S.A. Odział Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie.

czytaj więcej

Uchwała Nr XX/125/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 czerwca 2008 r. 02.07.2008 13:18

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2008 rok.

czytaj więcej