Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Uchwały Rady

Uchwała Nr XXI/147/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 lipca 2008 roku. 01.08.2008 11:19

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Wójta Gminy Michałowice

czytaj więcej

Uchwała Nr XXI/146/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 lipca 2008 r. 01.08.2008 11:11

w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice

czytaj więcej

Uchwała Nr XXI/145/ 2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 lipca 2008r. 01.08.2008 11:02

w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obejmującego obszar „Reguły” zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Michałowice nr LI/377/2002 z 21 marca 2002r. dla działek nr ew. 478, 479, 480/1 i 481 położonych w obrębie geodezyjnym wieś Reguły

czytaj więcej

Uchwała Nr XXI/144/ 2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 lipca 2008r. 01.08.2008 10:54

w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obejmującego obszar Pęcice – „wieś Pęcice Małe” zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Michałowice nr LVIII/424/2002 z 9 października 2002r. dla działki nr ew. 34 położonej w obrębie geodezyjnym wieś Pęcice Małe

czytaj więcej

Uchwała Nr XXI/143/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 lipca 2008 r. 01.08.2008 10:45

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie międzygminnego porozumienia z Miastem Piastowem, dotyczącego wykonania dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Orzeszkowej i Daniłowskiego w Piastowie i Regułach

czytaj więcej

Uchwała Nr XXI/142/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 lipca 2008 r. 01.08.2008 10:39

w sprawie przyjęcia przez Gminę Michałowice pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Gminy Pruszków z przeznaczeniem na realizację budowy wodociągu oraz przebudowy ul. Ireny w Komorowie i Pruszkowie.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXI/141/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 lipca 2008 r. 01.08.2008 10:26

w sprawie stawek opłat za dostawę wody oraz za odprowadzanie ścieków z nieruchomości z terenu Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXI/140/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 lipca 2008 r. 01.08.2008 10:22

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2008 rok.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXI/139/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 lipca 2008 roku 01.08.2008 10:16

w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Barbary Budzyniak na działania Wójta Gminy Michałowice.

czytaj więcej