Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Uchwały Rady

Uchwała Nr XXII/152/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 września 2008 r. 17.09.2008 16:05

w sprawie przyjęcia na rzecz Gminy Michałowice darowizny nieruchomości gruntowej, stanowiącej działki ew. nr 344/1, 354/3, 354/4, 354/6, 359/2, 363/2, 367/2, 371/2, 383/2, położonej w Komorowie Wsi oraz nieruchomości gruntowej, stanowiącej dz. ew. 346/1 i 379, położonej w Komorowie Wsi, gmina Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXII/151/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 września 2008 r. 17.09.2008 16:03

w sprawie przyjęcia na rzecz Gminy Michałowice darowizny nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę ew. nr 507 położonej w Komorowie Wsi, gmina Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXII/150/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 września 2008 r. 17.09.2008 16:00

w sprawie nabycia przez Gminę Michałowice nieruchomości gruntowych, stanowiących działki ew. nr 289, 290 położonych w Pęcicach, gmina Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXII/149/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 września 2008 roku 17.09.2008 15:58

w sprawie zatwierdzenia projektu systemowego pt. „Aktywnie do rozwoju”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 oraz budżetu Gminy Michałowice w roku 2008.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXII/148/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 września 2008 r. 17.09.2008 15:52

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2008 rok.

czytaj więcej